Modulární pásy

Modulární pásy jsou sestavené z jednotlivých modulů přesně do sebe zapadajících, spojených spojovacími tyčkami. Tyto pásy mají široké využití v průmyslu.

Je možné je lehce čistit a v případě porušení modulu je tento možné lehce vyměnit za nový čímž se urychlí doba odstávky ve výrobě.

Pohon těchto modulárních pásů zajišťují ozubená kola, které přesně zapadají do pásu a společně s kluznými a vodícími lištami na transportní straně dopravníku zajištují hladký pohyb celého pásu.

Součástí těchto pásů mohou být také příčné a podélné profily, které zajišťují přepravu sypkého zboží v případě šikmých dopravníků.
Modulární pásy - 01

Modulární pásy

Modulární pásy - 02

Modulární pásy

Modulární pásy - 03

Modulární pásy